VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Pevnostní zkoušky

Zkušebna

Statické pevnostní zkoušky

Statické pevnostní zkoušky kolejových vozidel všech druhů, jejich skříní, podvozků a dalších částí jsou zásadní pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu kolejových vozidel a shody s legislativními požadavky na nové výrobky v této oblasti.

Provádíme statické pevnostní zkoušky kolejových vozidel a jejich částí v rámci akreditované zkušební laboratoře č. 1085. Tyto zkoušky si kladou za cíl nejen zjištění statické pevnosti konstrukce vozidla, ale také validaci pevnostních výpočtů osobních i nákladních kolejových vozidel.

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI LOC&PAS, TSI WAG, evropskými a národními normami, vyhláškami UIC, dokumenty ERRI a VDV nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Vybavení zkušebny pro statické pevnostní zkoušky

Zkušební stav v hale areálu Zkušebního centra VÚKV:

 • maximální dosažitelná podélná tlaková síla 4 000 kN (délka zkoušeného vozidla max. 39 m)
 • maximální dosažitelná podélná tlaková síla 2 000 kN (délka zkoušeného vozidla max. 60 m)
 • maximální dosažitelná podélná tahová síla 2 000 kN
 • svislé síly jsou simulovány pomocí hydraulických systémů

Mobilní zkušební stav umožňující provádět zkoušky u zákazníka:

 • maximální dosažitelná podélná síla 500 kN
 • maximální délka zkoušeného vozidla 45 m
 • svislé zatěžování pomocí závaží

Statická měřící ústředna pro měření sil, napětí a deformací v rozsahu do 500 měřících kanálů.

 

 

 

 

 

 

 

Dynamické pevnostní zkoušky

Do skupiny zkoušek dynamické pevnosti se řadí tyto zkoušky:

 • únavové zkoušky
 • nárazové zkoušky vozidel a dynamické zkoušky nárazníků
 • zkoušky deformační odolnosti
 • jízdní pevnostní zkoušky

Únavové zkoušky

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI LOC&PAS, TSI WAG, evropskými normami, vyhláškami UIC, dokumenty VDV nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Pro zkoušky je k dispozici až 24 simultánně řízených elektrohydraulických válců o maximální síle až 630 kN.

Zkoušky jsou prováděny ve spolupráci se zkušebnou VZU Plzeň.

Nárazové zkoušky vozidel a dynamické zkoušky nárazníků

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI LOC&PAS, TSI WAG, evropskými normami, vyhláškami UIC, dokumenty ERRI a VDV nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Cílem zkoušek je zjištění dynamické pevnosti vozidla, ověření spojení podvozku se skříní a zjištění charakteristik nárazníků vozidla.

Zkoušky jsou vykonávány v areálu Zkušebního centra VÚKV na svážném pahrbku

Zkoušky deformační odolnosti

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI LOC&PAS, evropskými normami, dokumenty VDV nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Zkoušky jsou vykonávány v areálu Zkušebního centra VÚKV.

Jízdní pevnostní zkoušky

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI LOC&PAS, TSI WAG, evropskými a národními normami, vyhláškami UIC, dokumenty ERRI, VDV, DVS, FKM nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

Zkoušky jízdní pevností jsou prováděny na vybraných tratích. Zjišťováno je reálné namáhání v konstrukci zkoušeného vozidla za jízdy v reálném provozu.

magnifiercrossmenu