VUKV
Výzkum, vývoj a zkušebnictví kolejových vozidel
VUKV logo

Statická pevnost

Zkušebna

Statické pevnostní zkoušky kolejových vozidel všech druhů, jejich skříní, podvozků a dalších částí jsou zásadní pro zajištění spolehlivosti a bezpečnosti provozu kolejových vozidel a shody s legislativními požadavky na nové výrobky v této oblasti.

Provádíme statické pevnostní zkoušky kolejových vozidel a jejich částí v rámci akreditované zkušební laboratoře č. 1085. Tyto zkoušky si kladou za cíl nejen zjištění statické pevnosti konstrukce vozidla, ale také validaci pevnostních výpočtů osobních i nákladních kolejových vozidel.

Zkoušky se provádějí ve shodě s TSI LOC&PAS, TSI WAG, evropskými a národními normami, vyhláškami UIC, dokumenty ERRI a VDV nebo podle speciálních požadavků zákazníka.

 

 

 

Vybavení zkušebny pro statické pevnostní zkoušky

Zkušební stav v hale areálu Zkušebního centra VÚKV:

  • maximální dosažitelná podélná tlaková síla 4 000 kN (délka zkoušeného vozidla max. 39 m)
  • maximální dosažitelná podélná tlaková síla 2 000 kN (délka zkoušeného vozidla max. 60 m)
  • maximální dosažitelná podélná tahová síla 2 000 kN
  • svislé síly jsou simulovány pomocí hydraulických systémů

Mobilní zkušební stav umožňující provádět zkoušky u zákazníka:

  • maximální dosažitelná podélná síla 500 kN
  • maximální délka zkoušeného vozidla 45 m
  • svislé zatěžování pomocí závaží

Statická měřící ústředna pro měření sil, napětí a deformací v rozsahu do 500 měřících kanálů.

magnifiercrossmenu