Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Posuzování

Široká znalostní databáze vybudovaná dlouholetým nepřerušeným výzkumem a vývojem, spektrum praktických zkušeností
a odborná zdatnost v oboru drážních vozidel umožňuje VÚKV a.s. poskytovat vysoce kvalifikované znalecké, poradenské
a konzultační služby, které jsou součástí mnoha schvalovacích procesů.

VÚKV a.s. je právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy České republiky (MD ČR) pro provádění zkoušek drážních vozidel podle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění. Podle ustálené praxe provádí VÚKV a.s. i posuzování vlastností kolejových vozidel. Zpracovaná posouzení slouží jako podklad pro rozhodnutí Drážního úřadu České republiky. Pro činnost posuzování drážních vozidel je VÚKV a.s. akceptována i některými národními bezpečnostními úřady (NSA) v dalších zemích Evropy.

Vysokou odbornou úroveň a kvalitu zaměstnanců VÚKV a.s. dokazuje i skutečnost, že dva zaměstnanci společnosti jsou znalci Spolkového drážního úřadu (EBA).

VÚKV a.s. je současně i asociovaným partnerem několika oznámených a/nebo určených subjektů, se kterými úzce spolupracuje při schvalování vozidel podle technických směrnic pro interoperabilitu (TSI) a národních technických požadavků (NNTR).