Cílem společnosti je nabízet kompletní řešení projektů, které budou odpovídat nejmodernějšímu stavu techniky a na jejichž konci bude spokojený zákazník a uživatel.
The aim of the company is to offer completely packaged projects with solutions that are in harmony with the state-of-the-art of the technology with a satisfied customer and user at the end.
Das Ziel der Gesellschaft ist, die komplette Abwicklung der Projekte anzubieten, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, um am Ende zufriedene Kunden und Benutzer zu bekommen.
Tisk Print

Výzkum a vývoj

Výzkumná organizace se zabývá nezávislým výzkumem a vývojem v oblasti kolejových vozidel. Nabízí komplexní řešení výzkumných a vývojových projektů od úvodní studie (včetně základního výzkumu v oblasti kolejových vozidel) přes projekt, konstrukci, zpracování výrobní výkresové dokumentace až po spolupráci při výrobě prototypu, schvalování a uvádění do provozu. Hlavní oblastí činnosti jsou nezávislé výzkumné projekty kolejových vozidel nebo jejich částí, případně komponentů, které se v kolejových vozidlech používají.

Organizace disponuje týmem zkušených a vysoce kvalifikovaných odborníků. Někteří z nich se dlouhodobě soustřeďují na vybrané oblasti výzkumu a vývoje, například pozorování a měření základních fyzikálních a chemických jevů, technické analýzy a výpočty apod.. Při realizaci výzkumných a vývojových projektů, zpracování dokumentace, souvisejících analýz a výpočtů jsou aplikovány nejmodernější metody a technické prostředky. Pracovníkům společnosti je průběžně poskytován servis v oblasti norem a předpisů, takže veškeré práce probíhají se zohledněním jejich aktuálního nebo připravovaného znění. 

U každého projektu je velký důraz kladen na spolupráci. Spolupráce zahrnuje kooperaci s dalšími výzkumnými organizacemi, poskytovatelem dotace, zadavatelem jakož i finálním výrobcem nebo distributorem. Cílem výzkumných a vývojových činnosti je především respektování technologických zvyklostí, použití vybraného (dostupného) sortimentu polotovarů a volba technicky i finančně vhodných a proveditelných řešení.